Cần Bán Đồng Hồ ODo Pháp Cổ Nhạc Nhà Thờ …


Parent post: TOP 15 đồng hồ odo westminster

Những sản phẩm Đồng Hồ được trưng bày trên Web đều là hàng sâu tuổi cở 40-150 năm về trước và được nhập được sưu tầm từ Anh Pháp Đức Mỹ về

Thường thì chia làm 2 loại Đồng Hồ

  • Đồng Hồ Thùng Gỗ chạy bằng dây thiều : Nghĩa là ta phải có chìa khóa và lên dây Cót ở mặt số , thì ở mặt số tùy theo loại sẽ có 1-3 lổ để lên Cot . Ta chỉ cần nhìn vào Mặt Số của Đồng Hồ , nếu 1 lỗ thì đồng hô đó chỉ chạy giờ , nếu 2 lỗ thì có thêm chức năng đánh chuông binhboong hoặc bengbeng , nếu 3 lổ thì đánh nhạc Wesminster hoặc nhiều bài khác ( ODo , Vedette , Girod , Jura , Hermel , Junhans….)
  • Đồng Hồ chạy bằng sức nặng của quả tạ : Nghĩa là sẽ có Dây Xích và Tạ , khi chạy quả Tạ từ từ sẽ tuột xuống hết và ta nắm dây xích kéo tạ lên để chạy tiếp , Và loại này thường được gọi là  Cuckoo , Tạ Lê , Thiên Thần , Váy Hai Tạ Khúc

Chất liệu : Đồng Hồ Cổ chất liệu thường được làm bằng gỗ , bằng đồng cho những tượng cổ . Nói chung cái nào cũng nặng . Nếu là chạy bằng sức nặng quả tạ , thì Quả Tạ sẽ có võ đồng và thường nặng đến hơn 1kg , chúng rất chắc chắn dầy dọm , máy móc sẽ là những bánh răng cơ khí bằng đồng , tồn tại lâu dài cùng với thời gian , lâu lâu ta cho dầu vào cho nó trơn tru . Âm thanh phát ra nhờ búa từ máy đánh vào gông 

Back to TOP 15 đồng hồ odo westminster


web stats