Top 25 Truyện Đam Mỹ Xuyên Thư Hiện Đại Hay Nhất Mà …


Parent post: TOP 10 đam mỹ xuyên thư hiện đại hoàn
11. Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê

[​IMG]

Thông tin chung:

Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương

Thể loại: Hào môn thế gia, hệ thống, trọng sinh công, xuyên
sáchthụ, đam mỹ, vườn trường, 1×1, HE.

Nhân vật chính: Tạ Tuy x Tống Dụ

Số chương: 105 chương

[Đây là một bộ truyện xuyên thư vườn trường rất hay nha,
thụxuyên vào sách, muốn cứu vớt cuộc đời của công, vì em đọc
truyệnthấy anh thê thảm quá, sau này cả hai nhân vật cùng nhau khám
phára bí ẩn nằm sau câu chuyện xuyên thư này nhé]

12. Khi Tổng Tài Không Yêu Nữ Chính

[​IMG]

Thông tin chung:

Tác giả: Thiên Diễn

Thể loại: Xuyên thư, hiện đại, hài văn, ngược nữ chính, đam
mỹ,1×1, HE.

Nhân vật chính: Hiên Viên Ngạo Thiên x Sở Ca

Số chương: 66 chương

[Một bộ truyện xuyên thư có nhân vật nữ chính và thụ đều
xuyênthư nha]

13. Đoạt Vị

[​IMG]

Thông tin chung:

Tác giả: Lê Lam Lam

Thể loại: Đam mỹ, Tình cảm, Báo thù, Hệ thống, Phản hệ
thống,Song trùng sinh, Cường cường, Chủ thụ, 1×1, HE

Nhân vật chính: Khấu Lệ x Biên Ý

Số chương: 45 chương

14. Vai Ác Hắn Chỉ Muốn Học Tập

[​IMG]

Thông tin chung:

Tác giả: Chước Đường

Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, vườn trường, 1×1, chủ thụ,
nguyênsang, ngọt sủng, H kéo rèm, thế giới song song, HE.

Nhân vật chính:

Số chương: 60 chương

15. Xuyên Thành Thư Kí Bị Ép Khô
TrongTruyện Tổng Tài Bá Đạo

[​IMG]

Thông tin chung:

Tác giả: Mộc Tam Quan

Thể loại: Ngọt sủng, đam mỹ, 1×1, xuyên thư,
hàihước, HE

Nhân vật chính: Ngạn Tảo x Yến Đôn

Số chương: 63 chương

16. Khi Ma Cà Rồng Xuyên Thành VậtHy
Sinh Phản Diện

[​IMG]

Thông tin chung:

Tác giả: Khiết Nhi Bất Xá

Thể loại: Đam Mỹ, 1×1, HE, Xuyên Sách, Giới Giải Trí,
TruyệnNgọt, Điềm Văn

Nhân vật chính: Lục Thừa Tập x Lạc Đinh

Số chương: 76 chương

17. Xuyên Thành Vị Hôn Phu ChuyênTìm
Đường Chết Của Ảnh Đế

[​IMG]

Thông tin chung:

Tác giả: Lâm Áng Tư

Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Xuyên
thư,Sinh tử, Giới giải trí, Cường cường, Cưới trước yêu sau, Chủ
thụ,Nhẹ nhàng, Hài hước, Ấm áp, Pháo hôi, 1v1

Nhân vật chính: Giang Mặc Thần x Yến Thanh Trì

Số chương: 289 chương

18. Xuyên Thành Bạn Trai Cũ Của Hot
BoyTrường

[​IMG]

Thông tin chung:

Tác giả: Liên Sóc

Thể loại: Tình hữu độc chung, ngọt văn, xuyên thư, vườn
trường,đam mỹ, 1×1, HE.

Nhân vật chính: Doanh Kiêu x Cảnh Từ

Số chương: 102 chương

19. Ngày Tháng Giữ Mạng Bên Người Husky

[​IMG]

Thông tin chung:

Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: Ông trời tác hợp, 1×1, đam mỹ, điềm văn, xuyên
sách,manh sủng, miếng bánh ngọt, HE, sa điêu, kim bài đề cử.

Nhân vật chính: Quý Thiếu Yến x Chu Lê

Số chương: 75 chương

20. Sau Khi Sống Lại Tôi Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

[​IMG]

Thông tin chung:

Tác giả: Điêu Điêu Tử

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trùng sinh, 1×1, HE, niên
hạ,xuyên thư, bàn tay vàng, mỹ thực.

Nhân vật chính: Khương Dung Hiên x Lý Tư Niên

Số chương: 42 chương


Back to TOP 10 đam mỹ xuyên thư hiện đại hoàn


web stats